مقدمات مالکیت فکری

نام دوره: مقدمات مالکیت فکری پیش‌نیاز دوره: –
مدت دوره: ۱ روزمحل برگزاری دوره: به صورت آنلاین
برگزارکننده: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نام مدرس:
مخاطبان دوره: کلیه مخاطبان آموزش مالکیت فکری در دانشگاه‌ها

سرفصل‌های دوره

  • چیستی مالکیت فکری
  • مسئله شناسی مالکیت فکری
  • مبانی مالکیت فکری
  • انواع و مصادیق مالکیت فکری

اطلاعات مخاطبان دانشگاهی - دوره مقدمات مالکیت فکری

  • اگر از یک دانشگاه هستند، لطفاً نام آن دانشگاه را وارد نمایید. در غیر این صورت نام سازمانی را که در آن مشغول به فعالیت هستید عنوان کنید