درباره‌ی ما

امروزه اهمیت حقوق مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و در این بین حقوق حاصل از ثبت اختراع برای سازمان‌ها و افرادی که برای کسب‌وکار خود ملزم به نوآوری و ارائه محصولات جدید هستند، جایگاه ویژه‌ای دارد. عدم‌حمایت حقوقی مناسب از دستاوردهای فناورانه، زمینه دست‌درازی به یافته‌های علمی و خلاقیت‌های فکری محققان را بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای ایجاد می‌نماید. از سوی دیگر، بخش زیادی از جامعه دانشگاهی و نخبگان و فناوران کشور با مفاهیم پایه‌ای و اهمیت موضوع مالکیت فکری آشنا نیستند. در سال‌های اخیر علی‌رغم تغییرات مثبت در حوزه مالکیت فکری در کشور ما، برنامه‌ریزی در راستای آموزش، ترویج و مدیریت دارایی‌های فکری به‌خوبی سامان نیافته است.

در ایران، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در امر توسعه مالکیت فکری فعال هستند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا به اختصار عتف، به‌عنوان متولی اصلی نظام آموزش عالی کشور و سیاست‌گذار حوزه پژوهش و فناوری کشور، یکی از بازیگران کلیدی در حوزه توسعه مالکیت فکری در کشور است. با توجه به جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کشور و همچنین تنوع و گستردگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری در مناطق مختلف کشور، وزارت عتف رسالت خود را ایجاد آگاهی، تقویت نظام مالکیت فکری کشور و تولید دارایی‌های فکری در نهادهای زیرمجموعه خود می‌داند.

گروه مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری فناوری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت عتف، طرحی مشتمل بر ۲۹ برنامه و در چهار حوزه آگاهی بخشی، خلق، حمایت و تجاری‌سازی مالکیت فکری، با عنوان «نظام جامع مالکیت فکری وزارت عتف» برای این وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه تدوین نموده است. این طرح، برنامه‌های ۵ ساله وزارت عتف را برای ایجاد و توسعه مدیریت مالکیت فکری در نظام آموزش عالی کشور ترسیم می‌کند.

اعضای گروه:

  • رئیس گروه: آقای دکتر مصطفی ابویی
  • مشاور وزارت عتف در امور مالکیت فکری: آقای دکتر سید کامران باقری
  • کارشناسان گروه: سید شهاب‌الدین شاه‌ابراهیمی، نیلوفر صداقت