مدیریت مالکیت فکری

نام دوره: مدیریت مالکیت فکری پیش‌نیاز دوره:
مدت دوره: ۱ روز محل برگزاری دوره: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برگزارکننده: نام مدرس:
مخاطبان دوره: کارشناسان دفاتر مالکیت فکری و دفاتر انتقال فناوری

سرفصل مطالب مورد هدف در دوره مطابق با سازمان جهانی مالکیت فکری:

 • دوره مقدماتی
  • نگاهی به انواع دارایی های فکری
  • ابعاد اقتصادی مالکیت فکری
  • ارزش آفرینی از دارایی های فکری در اقتصاد دانش بنیان
  • تعریف مدیریت مالکیت فکری
  • انواع راهبردهای مدیریت مالکیت فکری
  • مثال و نمونه مدیریت مالکیت فکری
 • دوره پیشرفته
  • مدیریت مالکیت فکری و نوآوری باز
  • مورد مطالعاتی در مدیریت مالکیت فکری در ایران و خارج ایران

فرم ثبت‌نام، دوره‌ی مدیریت مالکیت فکری