آزمون

در این بخش از پرتال مالکیت فکری وزارت عتف آزمون های مرتبط با دوره های برگزار شده به صورت آنلاین از مخاطبین گرفته می شوند. شرکت کنندگان با انتخاب آزمون مرتبط با دوره مد نظر خود، به صفحه آزمون آنلاین هدایت می شوند.

خواهشمند است به منظور دقت و صحت اطلاعات مرتبط با شرکت در آزمون و صدور صحیح گواهی دوره، اطلاعات خود را با دقت در صفحه آزمون وارد نمایید.