آموزش نگارش متن اختراع

نام دوره: آموزش نگارش متن اختراع پیش‌نیاز دوره:
مدت دوره: ۲ روزه محل برگزاری دوره: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
برگزارکننده: نام مدرس:
مخاطبان دوره: کارشناسان دفاتر مالکیت فکری و دفاتر انتقال فناوری

سرفصل مطالب مورد هدف در دوره:

 • دوره مقدماتی
 • آشنایی با ثبت اختراع
 • مروری بر ساختار سند ثبت اختراع
 • نگارش ادعاهای اختراع و اهمتی نگارش اختراع
  • مفاهیم اولیه ادعانویسی
  • آشنایی با نگارش ادعانویسی مربوط به روش یا فرآیند
  • آشنایی با نگارش ادعانویسی مربوط به دستگاه
  • نحوه تفسیر ادعانویسی در دادگاه ثبت اختراع
 • نکات و تمرین نوشتن سند ثبت اختراع
 • ادعاها در مسیر بررسی اختراع
 • دوره پیشرفته
 • دوره‌های تخصصی نگارش سند ثبت اختراع در رشته‌های:
  • شیمی و نانو
  • داروسازی
  • بیوتکنولوژی
  • کامپیوتر و ارتباطات
  • مکانیک
 • نحوه بررسی درخواست درخواست‌ها بر اساس موضوع علمی
 • بیان نمونه‌هایی از فرآیندهای بررسی در سایر کشورها

فرم ثبت‌نام، دوره‌ی آموزش نگارش متن اختراع