ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری

نام دوره: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری پیش‌نیاز دوره: مقدمات مالکیت فکری، مقدمات ثبت اختراع
مدت دوره: ۱ روز محل برگزاری دوره: مجازی، وزارت دادگستری
برگزارکننده: وزارت عتف و وزارت دادگستری نام مدرس: دکتر حکمت نیا و دکتر لجم اورک
مخاطبان دوره: کارشناسان دفاتر مالکیت فکری و دفاتر انتقال فناوری

فرم ثبت‌نام، دوره‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری